captcha image

A password will be e-mailed to you.

Wraz z 10 organizacjami i instytucjami stworzyliśmy niezwykle potrzebny dziś dokument: „Kodeks Dobrych Praktyk. Wspólnie przeciw dezinformacji”. Zawiązaliśmy też nieformalną koalicję na rzecz zwalczania dezinformacji w polskiej infosferze w jej skład weszły podmioty zajmujące się fact-checkingiem, monitoringiem sieci i edukacją nt. dezinformacji: CyberDefence24.pl, FakeHunter, Instytut Zamenhofa, Fundacja Rozwoju Przez Całe Życie, NASK, Nauka. To lubię, SPIDER’S WEB, Demagog, Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Pravda oraz my, czyli Crazy Nauka.

Tu znajdziecie pełną wersję „Kodeksu Dobrych Praktyk”

Obecnie wszyscy mamy styczność z ogromną ilością danych w infosferze, które coraz trudniej jest zweryfikować. Szerzące się zmanipulowane lub fałszywe informacje są zjawiskiem zagrażającym debacie publicznej. Jednym z celów dezinformacji jest tworzenie podziałów w społeczeństwie poprzez narzucanie określonej narracji. W konsekwencji wzbudza ona poczucie zagrożenia, strachu, a także odrzucenia powszechnie znanych faktów, w tym również popartych badaniami naukowymi. W skrajnych przypadkach prowadzi do propagowania nienawiści wobec wybranych grup społecznych. Techniki tworzenia i rozpowszechniania treści dezinformacyjnych są wysoce zaawansowane i wymagają często wiele trudu, aby je zdemaskować.

Ofiarami zafałszowanych komunikatów mogą padać nie tylko przeciętni użytkownicy Internetu, ale również media czy osoby powszechnie uznawane za autorytety. W duchu odpowiedzialności za jakość debaty publicznej w kontekście zjawiska dezinformacji wzięliśmy udział w opracowaniu „Kodeksu Dobrych Praktyk”.

Wskazuje on na potencjalnie niebezpieczne obszary pojawiania się dezinformacji w polskiej infosferze oraz wybrane sposoby zapobiegania ich rozprzestrzenianiu; uspójnia standardy walki z dezinformacją oraz rekomenduje działania i zmiany, które powinny pojawić się zarówno wśród oficjalnych podmiotów odpowiedzialnych za przekazywanie treści w infosferze, jak i wśród zwykłych użytkowników.

O czym przeczytacie w „Kodeksie Dobrych Praktyk”?

● Dezinformacja bez względu na to czy świadoma, czy też nie wywiera wpływ na postawy w realnym świecie, co może skutkować poważnymi konsekwencjami dla zdrowia i życia ludzi;

● Dezinformacja może dotyczyć nie tylko faktów, ale również opinii. Szkodliwe opinie, które wprowadzają w błąd co do stanu faktycznego i wywołują agresywne postawy lub zachowania, powinny być piętnowane na równi z nieprawdziwymi informacjami;

● Wykorzystywanie opinii, spekulacji i plotek w celu wprowadzania w błąd co do faktycznego stanu rzeczy powinno być wskazywane i zwalczane. Treści skutkujące okazywaniem agresji i nienawiści w relacjach społecznych powinny być sygnalizowane i w miarę możliwości, zgodnie z prawem i poszanowaniem konstytucyjnej wolności słowa, zwalczane;

● Boty i trolle internetowe to tylko część kanałów, jakimi udostępniane są treści dezinformacyjne. Działania dezinformacyjne często łączą pozornie niepowiązane ze sobą czynniki i kanały komunikacji;

● Źródłem informacji dezinformacyjnych może być każdy zwykły użytkownik, lider opinii, polityk czy dziennikarz;

● Szczególna odpowiedzialność za publikowane treści spoczywa na najbardziej zasięgowych autorach liderach opinii, politykach i przedstawicielach mediów;

● Kampanie dezinformacyjne mogą wykorzystywać różne środki, jednak mają jeden wspólny mianownik ich celem jest zmiana postawy lub zachowania grupy osób, do której jest kierowana;

● Kampanie dezinformacyjne mogą być prowadzone w różnym okresie czasu najskuteczniejsze trwają w charakterze ciągłym/wieloletnim;

● Monitorowanie treści dezinformacyjnych nie może się ograniczać jedynie do analizy ilościowej i automatycznego określania sentymentu publikowanych wzmianek;

● Skuteczny monitoring treści szkodliwych musi zawierać analizę jakościową uwzględniającą wiele czynników pomagających scharakteryzować skalę zjawiska dezinformacji;

● W kontekście działań dezinformacyjnych plotki, opinie i spekulacje często mieszają się z faktami. Daje to pole do skutecznego wykorzystywania wielu technik dezinformacji. Odpowiednie rozpoznawanie tych treści i ich klasyfikowanie jest bardzo ważną częścią przeciwdziałania zjawisku dezinformacji;

● Wyrażanie opinii, zadawanie pytań z tezą czy cytowanie treści może również być działaniem o charakterze dezinformacyjnym. Wyznacznikiem jest tutaj wprowadzanie w błąd co do stanu faktycznego i poziom szkodliwości treści nie jej forma;

● Nieodpowiednia, nieprofesjonalna komunikacja dotycząca wykrytych treści dezinformacyjnych może przynieść więcej szkód niż pożytku. Kluczową kwestią jest forma prezentowanego komunikatu;

● Platformy społecznościowe powinny dostosować swoje działania i narzędzia do realiów, w jakich się znajdujemy. Ich bierność może spowodować nieodwracalne szkody dla zdrowia i życia ludzi, a także relacji społecznych;

● Kampanie edukacyjne, odpowiedzialne działanie mediów, oznaczanie, zgłaszanie treści dezinformacyjnych są kluczowymi działaniami pozwalającymi na skuteczną walkę z dezinformacją.

Tu znajdziecie pełną wersję „Kodeksu Dobrych Praktyk”


Nie ma więcej wpisów
%d bloggers like this: