captcha image

A password will be e-mailed to you.

Źródło: NASA SVS/NASA Center for Climate Simulation

Ważne: to trzeba przeczytać! Naukowcy z Komitetu Geofizyki PAN, zajmujący się fizyką atmosfery, to ludzie najbardziej kompetentni w Polsce, by mówić o zmianach klimatu. Dlatego wydali oświadczenie (właśnie ostatecznie sformułowane), które jest odpowiedzią nauki na szerzącą się na ten temat niewiedzę i celowe przekręcanie faktów. Jest również bodźcem, który ma nakłonić nas wszystkich do przygotowania się na nadchodzące gigantyczne zmiany w naszym otoczeniu.

Dzielę się z Wami treścią oświadczenia Komitetu Geofizyki PAN, bo uważam je za ważne dla nas wszystkich. Ponadto dokument ten przekazuje najnowsze dane na temat stanu klimatu na naszej planecie, które – tak zwyczajnie i po ludzku są niezwykle ciekawe, ale jednocześnie bardzo niepokojące. Oświadczenie przytaczam dosłownie poniżej od słów „Globalne ocieplenie postępuje” (śródtytuły i wytłuszczenia w tekście pochodzą ode mnie). W wersji oryginalnej oświadczenie Komitetu Geofizyki PAN znajdziecie pod tym linkiem.

Po co takie oświadczenie?

Kiedy tak wielu ludzi wciąż uparcie zaprzecza faktowi globalnego ocieplenia albo roli, jaką odegrał w tym procesie człowiek, naukowcy sięgają po oręż, jakim jest oświadczenie. Niech Was nie zmyli niewinny wygląd tego dokumentu. To potężna broń, sformułowana przez samych najlepszych w kraju specjalistów w dziedzinie fizyki atmosfery i zmian klimatu.

Dokument ten wzywa do porzucenia mitów na rzecz faktów i wzięcia się wreszcie do roboty, zanim obudzimy się z ręką… no wiecie gdzie. To oświadczenie powinno odtąd stanowić punkt odniesienia we wszelkich dyskusjach na temat zmian klimatycznych w naszym kraju i na świecie.

Globalne ocieplenie postępuje

Globalne ocieplenie postępuje nadal1 . Lata 2014-2016 były najcieplejsze w historii pomiarów meteorologicznych i oceanograficznych, nie tylko globalnie ale także w wielu regionach świata, w tym w Europie2 .

Zasięg lodu morskiego w Arktyce podczas jego letnich minimum pozostaje na bardzo niskim poziomie po rekordowo niskiej wartości z 2012 roku3, natomiast zasięgi podczas zimowego maksimum były najmniejsze w historii pomiarów w ciągu trzech ostatnich lat (rekordowe wartości padły w 2015 i 2017 roku)4. Również zasięg lodu morskiego wokół Antarktydy, po długim okresie powolnego wzrostu, w 2016 roku spadł do najniższych wartości w historii pomiarów satelitarnych5. Lodowce górskie6 oraz lądolody Grenlandii7 i Antarktydy8 nadal tracą masę.

Zawartość cieplna oceanu światowego zwiększała się w ciągu ostatniego dziesięciolecia w tempie odpowiadającym obserwowanej metodami satelitarnymi nierównowadze energetycznej planety Ziemia większej niż 0,5 W na każdy metr kwadratowy jej powierzchni9. Poziom oceanu światowego podnosi się w wyniku ocieplenia wody morskiej i topienia lodu na kontynentach o ponad 3 mm rocznie w okresie satelitarnym (od 1993 roku), a tempo wzrostu wykazuje w ostatnich latach przyspieszenie10.

Obecne zmiany klimatu to wina ludzi

Nauka nie ma istotnych wątpliwości co do przyczyny trwającego globalnego ocieplenia. Efekt cieplarniany jest zarówno dobre zrozumiały w sensie teoretycznym, ale też jego wartość i zmiany mierzone są bezpośrednio w widmie promieniowania termicznego Ziemi11. Spowodowany jest on absorpcją tego promieniowania przez gazy cieplarniane, takie jak dwutlenek węgla, którego stężenie wzrosło od czasów przedprzemysłowych o ponad 40%12, metan, którego stężenie podwoiło się od XIX wieku13, oraz spowodowane tym sprzężenia zwrotnie dodatnie, takie jak wzrost zawartości pary wodnej w atmosferze14.

Żaden inny znany proces nie przyczyniał się do globalnego ocieplenia w ostatnich dekadach (aktywność słoneczna miała w ciągu ostatnich trzech 11-letnich cykli minimalnie ujemny wpływ na temperaturę globalną15). Emisje antropogeniczne węgla wynoszą ok. 10 GtC rocznie16 i na razie nie wykazują tendencji spadkowych17.

Obliczenia wskazują, że wypełnienie zobowiązań niedawnych Porozumień Paryskich o utrzymaniu wzrostu średniej temperatury na świecie znacznie niższego niż 2°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej i dążeniu do tego, by ograniczyć wzrost do 1,5°C, do roku 210018, nie będzie możliwe bez szybkiej redukcji emisji gazów cieplarnianych, nie później niż do 2030 roku i neutralności węglowej w skali planety przed końcem XXI wieku19.

Skutki globalnego ocieplenia

Zmiana klimatu przynosi szereg niekorzystnych skutków, od wzrostu intensywności susz w rejonach podzwrotnikowych20 po zanik wieloletniej zmarzliny w rejonach polarnych21. Zwiększone temperatury globalne wpływają na intensyfikację fal upałów22. Coraz silniejsze dowody naukowe pokazują powiązania wzrostu częstotliwości i intensywności opadów ekstremalnych23 z obserwowanym ociepleniem klimatu24.

Modele klimatyczne25 przewidują kontynuację tych niekorzystnych trendów w następnych dekadach, a także wskazują na możliwość uaktywnienia się nowych niekorzystnych procesów takich jak dodatkowe emisje gazów cieplarnianych z topiącej się wieloletniej zmarzliny26 i podmorskich złóż klatratów metanu27 lub możliwość katastrofalnego rozpadu części lądolodu Antarktydy28.

Bardzo niepokojące są coraz wyższe szacunki przyszłego wzrostu poziomu morza związane z coraz lepszym rozumieniem dynamiki lądolodów. W najnowszych prognozach przekroczenie 1 m wzrostu poziomu morza w XXI wieku staje się coraz bardziej prawdopodobne, szczególnie w scenariuszach, w których nie udaje się szybko zredukować emisji gazów cieplarnianych29.

Czas coś z tym zrobić!

W związku z postępującą zmianą klimatu Komitet Geofizyki PAN ponawia apel o prowadzenie badań nad procesami klimatycznymi jak również skutkami społecznymi i ekonomicznymi wywołanymi zmianami klimatu, a także nad ewentualnymi działaniami adaptacyjnymi i łagodzącymi na wypadek, gdyby międzynarodowe wysiłki zmierzające do ograniczenia tych zmian nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Komitet apeluje o poparcie dla środowisk naukowych włączających się aktywnie w międzynarodowe interdyscyplinarne badania nad zmianą klimatu i jej skutkami, a także o odpowiedzialne informowanie społeczeństwa i rządzących o wynikach tych badań.

Bibliografia

 1. Serie czasowe NASA, NOAA, MetOffice: http://data.giss.nasa.gov/gistemp/tabledata_v3/GLB.Ts+dSST.txt http://www.ncdc.noaa.gov/cag/time-series/global/globe/land_ocean/p12/12/1880-2017.csv http://www.metoffice.gov.uk/hadobs/hadcrut4/data/current/time_series/HadCRUT.4.6.0.0.monthly_ns_avg.txt
 2. https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/global-and-european-temperature-4/assessment
 3. http://nsidc.org/arcticseaicenews/2017/09/arctic-sea-ice-at-minimum-extent-2/
 4. http://nsidc.org/arcticseaicenews/2017/03/arctic-sea-ice-maximum-at-record-low/
 5. Turner & Comiso, 2017, Nature, https://doi.org/10.1038/547275a
 6. Gardner et al., 2013, Science, https://doi.org/10.1126/science.1234532
 7. McMillan et al., 2016, GRL, https://doi.org/10.1002/2016GL069666
 8. Shepard et al, 2012, Science, https://doi.org/10.1126/science.1228102, Martín-Español et al, 2016, JGR, https://doi.org/10.1002/2015JF003550, Martín-Español et al, 2017, GRL, https://doi.org/10.1002/2017GL072937
 9. Johnson, Lyman & Loeb, 2016, https://doi.org/10.1038/nclimate3043 , Palmer 2017, https://doi.org/10.1007/s40641-016-0053-7 , Cheng et al., 2017, Science Adv., https://doi.org/10.1126/sciadv.1601545
 10. Watson et al., 2015, Nature Climate Change, https://doi.org/10.1038/nclimate2635 , Dieng et al., 2017, GRL, https://doi.org/10.1002/2017GL073308 , Chen et al., 2017, Nature Climate Change, https://doi.org/doi:10.1038/nclimate3325
 11. Harries et al., 2001, Nature, https://doi.org/10.1038/35066553 , Philipona et al., 2004, GRL, https://doi.org/10.1029/2003GL018765 , Stephens et al., 2012, Nature Geoscience, https://doi.org/10.1038/NGEO1580
 12. https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/global.html
 13. https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends_ch4/
 14. Wang et al., 2016, J. Climate, https://doi.org/10.1175/JCLI-D-15-0485.1
 15. Matthes K. et al., 2017, Geosci. Model Dev., https://doi.org/10.5194/gmd-10-2247-2017
 16. Le Quere et al., 2016, Earth Syst. Sci. Data, https://doi.org/10.5194/essd-8-605-2016 (CO2), Kirschke et al, 2013, Nature Geoscience, https://doi.org/10.1038/ngeo1955 (metan)
 17. Peters et al, 2017, Nature Climate Change, https://doi.org/10.1038/s41558-017-0013-9
 18. https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_pl
 19. Millar et al., 2017, Nature Geoscience, https://doi.org/10.1038/NGEO3031
 20. Dai, 2013, Nature Climate Change, https://doi.org/10.1038/NCLIMATE1633
 21. Chadburn et al., 2017, Nature Climate Change, https://doi.org/10.1038/nclimate3262
 22. King et al., 2016, GRL. https://doi.org/10.1002/2015GL067448 , Perkins-Kirkpatrick & Gibson, 2017, Scientific Reports, https://doi.org/10.1038/s41598-017-12520-2
 23. O’Gorman, 2015, Current Climate Change Reports, https://doi.org/10.1007/s40641-015-0009-3
 24. Coumou & Rahmstorf, 2012, Nature Climate Change, https://doi.org/10.1038/NCLIMATE1452
 25. Dufresne et al., 2013, Climate Dynamics, https://doi.org/10.1007/s00382-012-1636-1 (i wiele innych)
 26. Schaefer et al., 2014, ERL, https://doi.org/10.1088/1748-9326/9/8/085003 , Shuur et al, 2015, Nature, https://doi.org/10.1038/nature14338
 27. Hunter et al., 2013, Earth and Planetary Science Letters, https://doi.org/10.1016/j.epsl.2013.02.017 , James et al., 2016, Limnology and Oceanology, https://doi.org/10.1002/lno.10307
 28. DeConto & Pollard, 2016, Nature, https://doi.org/10.1038/nature17145 , Wise et al., 2017, Nature, https://doi.org/10.1038/nature24458
 29. Horton et al, 2013, Quaternary Science Reviews, https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2013.11.002 , Kopp et al., 2014, Earth’s Future, https://doi.org/10.1002/2014EF000239 , Mengel et al., 2016, PNAS, https://doi.org/10.1073/pnas.1500515113 , Nauels et al., 2017, ERL, https://doi.org/10.1088/1748-9326/aa92b6

 

0 0 votes
Article Rating
45 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Karol Darwin
Karol Darwin
3 lat temu

Bardzo dziękuję za opublikowanie tego oświadczenia, rozsyłam go teraz po wszystkich znajomych, może w końcu się ockną, że to nie tylko takie „ględzenie lewaków”.

Filip S
Filip S
Reply to  Karol Darwin
3 lat temu

PAN nie wykonał żadnych poważnych badań pod tym kątem tylko powołuje się źródła zachodnie co widać na załączonej bibliografii. W akademickim półświatku granty pieniężne i ideologia są często ważniejsze od prawdy.

Piotr Stanisławski
Piotr Stanisławski
Admin
Reply to  Filip S
3 lat temu

Nie trzeba wykonywać własnych badań, można oprzeć się na wiarygodnych źródłach.

Wojtek TOP
Wojtek TOP
3 lat temu

Komitet Geofizyki wydał oświadczenie i chwała mu, ale takie głosy – niezależnie czy i w jakim stopniu ocieplenie jest dziełem człowieka – raczej nie będą wysłuchane przez tych którzy coś mogą. Mam na myśli ogromne korporacje produkujące jednorazowe i małej trwałości różne sprzęty, począwszy od AGD, na samochodach skończywszy. Organizowane są różne tzw. „szczyty” ekonomiczne, klimatyczne etc. autorytety grzmią że zużywamy za dużo zasobów i za dużo energii, a jednocześnie ww. są marnowane na wytwarzanie produktów które muszą szybko się zużyć bo inaczej korporacje nie osiągną wyników sprzedaży. W dzisiejszych czasach nie byłoby problemem zbudowanie np. trwałego i niezawodnego auta.… Czytaj więcej »

Bzauk
Bzauk
Reply to  Wojtek TOP
3 lat temu

Ależ to ogromne korporację lobbują za zmianami klimatyczmymi. Mogą dzięki temu wepchnąć nam bardzo drogie i nikomi nie potrzebne technologie, bardzo nieefektywne przy okazji. Ja polecam Historię Europy pana Daviesa. Jest tam opisanych sporo dowodów na to że klimat zmienia się cały czas. Są na to dowody w kronikacj starożytnych i średniowiecznych jak fluktuacje okresu zbiorów winogron czy pozycja lodowców alpejskich względem wiosek i miasteczek Szwajcarii. Sa opisane groby wikingów znalezione w wiecznej zmarzlinie i wiele wiele innych rzeczy. Jedyne czego brakuje to dowodów że zmiany wywołuje człowiek.

Crazy Nauka
Crazy Nauka
Reply to  Bzauk
3 lat temu

Czy czytałeś tekst, który komentujesz? Jakie masz zastrzeżenia do przedstawionych w tekście dowodów.

Maciej Wesolowski
Maciej Wesolowski
3 lat temu

Kazdy co innego gada. Sa instytuty i naukowcy ktorzy maja dowody na wrecz odwrotne twierdzenia. Pewne jest jedno: Taki raport przysluży sie UE do zwiekszania kolejnych danin za emisje i udawania proeko za ktore bedziemy placic my szaraki coraz wiecej. Dowodem na to jest tzw elektryfikacja transportu. Na sile wmuszana za pomocą kłamliwych twierdzeń. Nie trza być fizykiem by wiedziec ze samochody elektryczne w obecnej formie nijak sie maja do ochrony srodowiska i nie trzeba byc klimatologiem by wiedziec ze okresy cieplejsze i zimniejsze byly na swiecie juz przed nasza cywilizacją i są to naturalne procesy wynikajace np z aktywnosci… Czytaj więcej »

Crazy Nauka
Crazy Nauka
Reply to  Maciej Wesolowski
3 lat temu

Nie, nie ma wiarygodnych instytutów i naukowców, którzy mieliby dowody na wręcz odwrotne twierdzenia. Pisaliśmy o tym: https://www.crazynauka.pl/a-co-jezeli-to-3-naukowcow-ma-racje-a-97-sie-myli-w-sprawie-zmian-klimatu/
Jak widać trzeba być klimatologiem, by ocenić faktyczne przyczyny zmian klimatu. Dlatego nie polegamy na własnej opinii, tylko na wiedzy fachowców. Co zdecydowanie i Tobie polecamy.

Maciej Wesolowski
Maciej Wesolowski
Reply to  Crazy Nauka
3 lat temu

A niby skad sie biorą opinie? Skad fachowcy czerpią wiedzę? Skąd wiem, ze dany naukowiec ma racje skoro inny moze podwazac i interpretowac te same dane inaczej? Wasza opinia jest zdecydowanie „prounijna” a nie realna. Zabrania sie diesli bo truja a wprowadza tak samo trujace tylko pośrednio elektryki. To tez sa opinie fachowcow! Transpirt morski i lotniczy to ponad 80% trucia co2 a o tym nikt nie wspomina ile wypluje jeden tankowiec na mazucie 🙂 Temat rzeka. Yellowstone pierdnie i nastanie dluuuga zima. Wina czlowieka? Yellowstone exploduje i koniec czytania i pisania glupot na wieki 🙂 Polecam wiecej realizmu a… Czytaj więcej »

Crazy Nauka
Crazy Nauka
Reply to  Maciej Wesolowski
3 lat temu

Nie mówimy o opiniach, tylko o wiedzy. Wiedzy opartej na badaniach naukowych. To z nich naukowcy czerpią informacje.
Polecamy, żebyś poza swoją opinią pozyskał też nieco wiedzy z wiarygodnych źródeł.

Maciej Wesolowski
Maciej Wesolowski
Reply to  Crazy Nauka
3 lat temu

Porownam ze sa opinie naukowe o szkodliwosci diesli i te same opinie o ich nieszkodliwosci. Kolejny naukowy temat to marihuana itd. To wszystko naukowe dowody wyssane z palca wiec? Nie wierzy sie tylko interpretuje!!!

F of X
F of X
Reply to  Maciej Wesolowski
3 lat temu

Rozróżniasz opinię od teorii naukowej, a teorię od hipotezy? Opinie każdy może mieć swoją. Trudno. Niektórzy myślą, że szczepionki powodują autyzm. To ich opinia. Fakty są jednak inne, w tym przypadku także. To, że przeczytasz czyjąś opinię nie znaczy, że jest ona oparta na rzetelnych badaniach. Tak jak antyszczepy czerpią swoją „wiedzę” z filmów z żółtymi napisami. Popełniają mnóstwo błędów poznawczych w trakcie tworzenia swoich koncepcji. Zanim zaczniesz dyskusję na temat tego, że jedni twierdzą tak, a inni inaczej to polecam zapoznać się z metodologią naukową. Będziesz mieć więcej narzędzi do odsiewania półprawd, przeinaczeń i spisków.

Maciej Wesolowski
Maciej Wesolowski
Reply to  F of X
3 lat temu

Naprawde meczy mnie już bycie grzecznym i odpisywanie ludziom co nie widzą siebie w lustrze… To że człowiek ma wpływ na środowisko nie podlega dyskusji ale że ma ten wpływ marginalny i NIGDY przy aktualnym poziomie rozwoju nie zniszczy planety, jej klimatu ani nie bedzie miał długotrwałego wpływu na globalne zmiany raczej nie podlega dyskusji i nie jest to żadna opinia tylko fakt. Wahania klimatu były od dawien dawna i udowadniają to badania lodowców. Zanim człowiek na ziemi zaistniał klimat sie zmieniał z różnych przyczyn. Znacząca jest tu aktywnosć geologiczna planety a nie cywilizacja która pojawia sie i znika bo… Czytaj więcej »

F of X
F of X
Reply to  Maciej Wesolowski
3 lat temu

„i nie jest to żadna opinia tylko fakt. ” – Biorąc pod uwagę ilość głupot jaką tutaj wplatasz – to jest właśnie Twoja opinia. Fakty są inne. Aktywność geologiczna piszesz? Wiesz, że wulkany (lądowe i morskie) rocznie produkują około 0,3 mld CO2 rocznie. Sporo. Człowiek produkuje 30mld ton CO2 rocznie. Taka ilość nie jest obojętna dla środowiska. Aktywność wulkanów zatem to 1% tego, co wytwarza człowiek. „człowiek […] ma wpływ marginalny”. Człowiek produkuje łącznie około 5% nadwyżki CO2, która kumuluje się w atmosferze. Wahania klimatu były, owszem. Ale nie spowodowane ludzką ręką. Koncentracja CO2 przez setki tysięcy lat oscylowała na… Czytaj więcej »

Maciej Wesolowski
Maciej Wesolowski
Reply to  F of X
3 lat temu

Głupszych faktów nie czytałem-wymysliłes je robiąc kupe? Jeden tylko wulkan na Islandii wypierdział wiecej niz cały kontynent działalności człowieka w 10lat! Co za imbecyle tu siedzą?! masakra że ja wczesniej nie zauwazyłem że ta crayzy nauka nie ma z nauka nic poza nazwa wspólnego!
W sumie jak ktos to czyta to do mądrych sie nie zalicza ja na szczescie już odbiłem to i wy odbijcie ode mnie i strugajcie dzieci z kapusty dalej

Crazy Nauka
Crazy Nauka
Reply to  Maciej Wesolowski
3 lat temu

ZERO dowodów na potwierdzenie Twoich opinii. A opinie oparte na… niczym.

Bart Lewandowski
Bart Lewandowski
Reply to  Maciej Wesolowski
3 lat temu

Nie kazdy co innego gada, tylko przewazajaca wiekszosc naukowcow mowi to samo, ale na youtubie rzadza teorie spiskowe i platna dezinformacja. Elektryfikacja transportu jest na pewno krokiem w dobra strone. Wiem, ze w Polsce nie ma to specjalnie znaczenia, gdyz prad w gniazdku rowniez pochodzi ze spalania wegla, ale w wiekszosci krajow zachodniej Europy transport elektryczny jest coraz bardziej neutrealny dla bilansu weglowego dzieki wykorzystaniu zrodel odnawialnych (w niektorych krajach Europy nawet w 100%) lub jadrowych. Nie twierdze, ze pojazdy elektryczne sa przyjazne dla srodowiska wogole, bo wciaz produkcja i utylizacja baterii nastreczaja problemow w tym wzgledzie i chociaz raport… Czytaj więcej »

Maciej Wesolowski
Maciej Wesolowski
Reply to  Bart Lewandowski
3 lat temu

Jak wyzej napisane NIE MA zadnych wiarygodnych 100 % pewnych twierdzen. Jeden uwierzy w jedno inny w drugie a kazdy zapomina, że jeden wulkan na Islandii podbije statystyki o setki % i to tylko lub aż wulkan. Czytam, słucham i to twierdzenie PAN mozna smialo zaliczyc do jednej z wielu tzw teorii malo istotnej do realnego stanu rzeczy. Zmiany klimatu byly są i będą a skoro dzis trudno pogode na tudzien w przód okreslic to szkoda strzepić klawiature. Ja wiem ze wplyw czlowieka na klimat nie przekracza 10% 🙂

Jakub
Jakub
Reply to  Maciej Wesolowski
3 lat temu

Emisja Co2 przez człowieka wynosi około 4% światowej produkcji. I właśnie te 4% odpowiada za, niespotykany w całej znanej nam historii Ziemi, wzrost temperatur. Przed rozpoczęciem produkcji gazów cieplarnianych przez przemysł cały CO2 krążył w systemie zamkniętym. 100% co roku wyprodukowane, 100% wchłonięte. A teraz jest 104% wyprodukowane 100% wchłonięte. I tak co roku +4% więcej. Tak w dużym uproszczeniu.

Maciej Wesolowski
Maciej Wesolowski
Reply to  Jakub
3 lat temu

Pewnie winni jestesmy tez wyschnięciu Sahary… no cóż 🙂

Jakub
Jakub
Reply to  Maciej Wesolowski
3 lat temu

Nie możemy, jako ludzkość, być winni wyschnięcia Sahary. Oczywiście na podstawie posiadanej wiedzy naukowej. Aktualnie uważa się, że Sahara powstała około 7 milionów lat temu. Czyli długo przed rewolucją przemysłową i rozpoczęciem katastroficznych emisji gazów cieplarnianych. Badania dot. czasu powstania pustyni Sahara oparte są na metodologii naukowej, tak jak badania na temat ocieplenia klimatu.

Maciej Wesolowski
Maciej Wesolowski
Reply to  Jakub
3 lat temu

Nie zauwazyłes sarkazmu? Naprawde myslenie was tak bardzo boli?

Jakub
Jakub
Reply to  Maciej Wesolowski
3 lat temu

Przed udzieleniem odpowiedzi na pańskie wcześniejsze pytanie zastanowiłem się, czy był to sarkazm czy brak wiedzy w temacie. A ponieważ czytałem pańskie wcześniejsze wypowiedzi to uznałem, że bardziej prawdopodobny jest pański brak wiedzy. Poza tym sarkazm jest reakcją emocjonalną, i nie nadaje się do argumentacji podczas dyskusji. Nie da się przedstawić swoich racji w tematyce naukowej za pomocą sarkazmu. Jest to więc drugi powód sugerujący, że to jednak nie był sarkazm, a brak wiedzy. Logiczna konkluzja. No chyba, że jednak miał to być sarkazm, czyli brak logiki i argumentów, czyli koniec dyskusji 🙂

Crazy Nauka
Crazy Nauka
Reply to  Maciej Wesolowski
3 lat temu

Czy sądzisz, że kpina to dobry sposób na pokrycie swojej niewiedzy?

Maciej Wesolowski
Maciej Wesolowski
Reply to  Crazy Nauka
3 lat temu

Z waszej przemądrej stronki mozna sie dowiedziec że wybuchy supernowych to tez bedzie zapewne wina ludzkosci ktora w przyszlosci cos namiesza w kosmosie 🙂 Sory ale z waszej rzetelnosci mozna tylko kpić. Zasięgnałem troszke wiedzy z innych zagranicznych publikacji i NIC co napisałem nie jest niewiedza tylko wasz osli upór przypomina mi średniowieczne religijne zacofanie(które de facto w wiekszej cześci cywilizacji przejawia się po dziś dzień). Najdalej za 10wieków po zniknięciu cżłowieka 90% śladów jego bytu zniknie bezpowrotnie tak to co zbudował jak i to co zniszczył. Potega natury jest ogromna i tylko takie malutkie zacofane osobniki ktore ślepo wierzą… Czytaj więcej »

Crazy Nauka
Crazy Nauka
Reply to  Maciej Wesolowski
3 lat temu

Brawo – to prawdziwa kolekcja perełek pseudonauki. Screen Twojego komentarza przyda nam się na szkoleniach, na których przedstawiamy zawiłe drogi, jakimi ludzie próbują zaprzeczać wiedzy naukowej 🙂
W nauce nie ma niczego na 100% pewnego. Ale żeby obalić obowiązującą teorię, potrzeba nowych dowodów. Tobie ich brakuje.
Mylisz poza tym klimat z pogodą, a to absolutnie fundamentalny błąd pokazujący, że nie znasz się na tym, o czym piszesz.
W tym kontekście Twoje ostatnie zdanie jest ostatecznym samozaoraniem. „Wiesz”, choć nie masz ani wiedzy ani dowodów. Po prostu wydaje Ci się.

Maciej Wesolowski
Maciej Wesolowski
Reply to  Crazy Nauka
3 lat temu

Nie jestem naukowcem by cos wam udowadniac to po pierwsze, pogoda wynika też ze zmian klimatu to po drugie a po trzecie byla tu malym porownaniem i komus braklo elementarnej IQ by sie tego domyslic. Zatem skoro redaacja taka wierzaca to szkoda slow na wasze publikacje. Za miesiac czy rok bedziecie plesc inne sluszne teorie nie majac wcale wiecej wiedzy niz przecietniak na ulicy

Crazy Nauka
Crazy Nauka
Reply to  Maciej Wesolowski
3 lat temu

Nie jesteś naukowcem, ale chętnie wypowiadasz się na tematy naukowe, o których nie masz pojęcia. Słabo.
My, w przeciwieństwie do Ciebie, nie piszemy tego, co nam się wydaje. Nasze teksty oparte są na wiedzy naukowej. Przeczytaj o pojęciu „metoda naukowa”, to powinno Ci wyjaśnić, gdzie robisz błąd w swoim rozumowaniu.
Prosimy – nie odpowiadaj.

Wojtek
Wojtek
3 lat temu

Odpowiedź na apel naukowców PAN. Wyniki eksperymentu ze zwiększonym stężeniem CO2 w powietrzu dla informacji publicznej https://youtu.be/41kgNoch05g

Crazy Nauka
Crazy Nauka
Reply to  Wojtek
3 lat temu
Maciek
Maciek
Reply to  Wojtek
3 lat temu

Autor filmu wyciąga błędne wnioski, oparte na jednym zjawisku. Fakt, że przy zwiększonym stężeniu CO2 rośliny rosną szybciej nie jest dowodem na to, że nadmiar CO2 w atmosferze nie jest szkodliwy (o czym pisze PAN).

Jakub Błaszak
Jakub Błaszak
3 lat temu

aaaa i zawsze polecacie mi świetne książki, to może dziś ja Wam polecę świeżynkę
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4867858/nauka-o-klimacie

Crazy Nauka
Crazy Nauka
Reply to  Jakub Błaszak
3 lat temu

Dziękujemy. Mamy. Czytamy. Znakomita.

Jakub Błaszak
Jakub Błaszak
3 lat temu

Świetnie, że piszecie o globalnym ociepleniu i o oficjalnym stanowisku ekspertów! Co sądzicie o przygotowaniu artykuł o metanie? Dużo mówimy o CO2, tym czasem metan wydaje się równie niebezpieczny. 72-krotnie większa pojemność cieplna (jak podaje Wikipedia) niż CO2, 12 letni okres rozpadu w atmosferze, w dodatku rozpada się na CO2. Co spowodowało jego podwojenie się w atmosferze od XIX wieku? Polecam rzucić okiem na http://naukaoklimacie.pl/fakty-i-mity/mit-krowy-emituja-wiecej-gazow-cieplarnianych-niz-transport-117

rafal
rafal
3 lat temu

O ile diagnoza problemu jest ewidentna to z chęcią poczytałbym o rozwiązaniach tego problemu. Proponowane rozwiązania przez autorytety klimatologii są dosyć niepokojące.
Globalne opodatkowanie doprowadzi do hamowania wzrostu gospodarczego i zubożenia społeczeństw. A jak wiemy oszczędności są podstawą inwestycji także w sferze nauki, może to doprowadzić do zmniejszenia postępu technologicznego.
Czytałem raport IPCC i zaskoczył mnie margines błędu w modelach klimatycznych rozpiętość to prawie 6C.
Gdybym zakładał kilkuset procentowy margines błędu w obliczeniach i twierdziłbym że mam racje to zostałbym uznany za wariata.

Andrzej
Andrzej
3 lat temu

Wszystko ok, ale przy procedurze „kopiuj-wklej” trzeba uważać na błędy by ich nie powielać. Na szczęście tylko językowe – minimum w D. L.m to minimów. No i lodowce topnieją a nie topią się. 🙂
A poza tym to Was uwielbiam słuchać w audycji „Homo Science”. Dobra robota!

terafu
terafu
3 lat temu

O ile nie kwestionuję wpływu człowieka na ocieplenie klimatu to kwestionuję metody jej rozwiązania. Moim zdaniem przyszłość ludzkości leży w kolonizacji naszego układu słonecznego, do tego potrzebny jest rozwój technologiczny i gospodarczy gdyż obie te dziedziny są ze sobą związane. Nie zgadzam się na stagnacje lub zmniejszenie rozwoju gospodarczego, zwłaszcza że modele IPCC mają wiele scenariuszy i duży margines błędu sięgający prawie 6 stopni do końca XXI. Na dodatek środowiska lobbujące za globalnym podatkiem w walce z globalnym ocieplenie sprzeciwiają się również energii jądrowej czy nawet programowi ITER a wzrost populacji uważają za problem. Biorąc pod uwagę szybkość rozwoju nauki… Czytaj więcej »

antoni
antoni
3 lat temu

Antoni Murkowski Problemy globalnego ocieplenia i katastrofy klimatycznej. Wszelkie apele i rezolucje różnych konferencji i kongresów proekologicznych (protokół z Kioto, kolejne COP-y itp.) są mało skuteczne i wątpię czy w przyszłości nabiorą znaczenia. Od czasu podpisania protokołu z Kioto (2005 r.), poziom stężenia CO2 zwiększył się szybciej, niż zakładały najbardziej pesymistyczne scenariusze Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatycznych. Należy zwrócić uwagę na znacznie spotęgowaną emisję metanu (gazu cieplarnianego ponad 20 razy bardziej efektywnego niż CO2 w pochłanianiu promieniowania cieplnego Ziemi) z przybrzeżnych wód Oceanu Lodowatego. Źródłem tego gazu są hydraty metanu zalegające dno Oceanu. Szacuje się, że uwięzione w nich zasoby… Czytaj więcej »

r.abin
r.abin
3 lat temu

Klimat się psuje z winy Nazistów. Właśnie skończyłem „morderczą” 3-miesięczną pracę nad „matrycową analizą Fouriera” klimatu Polski w oparciu o (najdłuższe na Świecie) zapiski średniorocznej temperatury z lat 1791-2018. Bardzo dynamiczny cykl (z licznymi harmonicznymi) rozpoczął się przed 80 laty (w 1940 roku) i (prawdopodobnie – jeśli to cykl) osiągnie maksimum za jakieś 20-30 lat. Wtedy nie będziemy musieli jechać do Francji – bo będzie 2-3 stopnie cieplej (Franca była u mienja – powiedział adiutant Czapajewa). A wszystko z winy Nazistów i ich (związanego z tym wydatku energetycznego) – bo reszta Świata się tylko broniła (może oprócz Japonii)

Filip S
Filip S
3 lat temu

Dlaczego ci epigoni Łysenki nie opublikują danych nt. zmian procentowych składu atmosfery pod kątem stężenia CO2? Jeśli rzeczywiście antropogeniczny CO2 jest odpowiedzialny za efekt cieplarniany to powinna być widoczna widoczna zmiana składu atmosfery naszej planety.

Piotr Stanisławski
Piotr Stanisławski
Admin
Reply to  Filip S
3 lat temu

I jest widoczna.

Patryk Smoczyński
Patryk Smoczyński
Reply to  Filip S
3 lat temu

I jest , i publikują…

Patryk Smoczyński
Patryk Smoczyński
3 lat temu

Wstyd się przyznać ale do zeszłego roku należałem do grupy klimatycznych denialistów. Zmieniło się to gdy YT zaproponował mi obejrzenie wykładu profesora Szymona Malinowskiego. Jestem szczerze zaniepokojony. Ja mam 40 lat więc zmiany będą dotyczyły mojej starości (o ile dożyję) ale mam dwóch synów w wieku 2 i 4, nie chcę dla nich takiego życia. Trzeba brać się do roboty. Póki co małe kroczki, odłączone ładowarki, telewizor bez standby, rower zamiast samochodu. Działajmy!

Nie ma więcej wpisów
%d bloggers like this: