captcha image

A password will be e-mailed to you.

Dziś (15 października 2020) w jednym z najlepszych czasopism naukowych, „The Lancet”, ukazał się krótki tekst „Scientific consensus on the COVID-19 pandemic: we need to act now” podsumowujący obecny konsensus naukowy dotyczący COVID-19. Czyli – co wiemy, czego nie wiemy. Warto zapoznać się z oryginalnym tekstem, tam też jest bogata bibliografia.

Dla wygody zamieszczamy główne wnioski:
1. SARS-CoV-2 rozprzestrzenia się przez kontakt – większe krople i aerozole.
2. Wirus ma wysoką zakaźność, populacja jest podatna, więc choroba szybko się rozprzestrzenia.
3. Śmiertelność z powodu zakażenia COVID-19 jest kilkakrotnie wyższa niż w przypadku grypy sezonowej, a infekcja może doprowadzić do długotrwałej choroby również u ludzi młodych i wcześniej zdrowych.
4. Nie wiadomo, jak długo trwa odporność po przechorowaniu COVID-19, nieznana jest częstość powtórnych zakażeń.
5. Przenoszenie wirusa można ograniczyć przez zachowanie dystansu, zasłanianie twarzy, zachowanie higieny i unikanie zatłoczonych oraz słabo wentylowanych miejsc.
6. Szybkie testowanie, śledzenie kontaktów i izolacja są krytyczne dla kontrolowania rozprzestrzeniania się choroby.
7. Koncepcja nabycia odporności stadnej przez zakażenie dużej liczby osób z grup niskiego ryzyka jest niebezpiecznym błędem niemającym podstaw naukowych. Takie podejście prowadzi do dużej liczby zgonów, niewydolności systemu opieki zdrowotnej oraz obciążenia gospodarki.
8. Dowody empiryczne pokazują, że niemożliwe jest ograniczenie epidemii do określonych grup społecznych.

To są fakty, a takie podsumowanie jest bardzo potrzebne. Cały tekst znajdziecie tu: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32153-X

Nie ma więcej wpisów