captcha image

Hasło zostanie wysłane na twojego e-maila.

Żubr. Fot. dariusz.wieckiewicz.org/Flickr

Polacy wyhodowali zarodek żubra metodą in vitro. To zabezpieczenie genetyczne dla tego wrażliwego gatunku.

Naukowcy z warszawskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego we współpracy z Lasami Państwowymi tworzą bank genów żubra. To pocieszające, że o Lasach Państwowych słychać nie tylko w kontekście nieuzasadnionego strzelania do żubrów, ale też dbałości o ich genetyczną przyszłość.

Na świecie żyje około 4000 żubrów, z czego jedna trzecia w naszym kraju. Około 600 tych zwierząt zamieszkuje Puszczę Białowieską, przeważnie na wolności. Drugie co do wielkości stado żyje w Bieszczadach. Naukowcy określają kondycję polskich żubrów jako dobrą, choć w przeszłości bieszczadzkie żubry dotknęła epidemia gruźlicy, wskutek której trzeba było zastrzelić wszystkie osobniki w tamtejszym stadzie. Choroba miała łatwe zadanie, bo trafiła na zwierzęta wyjątkowo mało zróżnicowane genetycznie.

Powód? Żubr jako gatunek został odtworzony przez naukowców z zaledwie 12 osobników, jakie pozostały przy życiu w ogrodach zoologicznych na świecie po tym, jak w 1919 roku został zabity w Polsce ostatni wolny przedstawiciel tego gatunku. U żubrów nizinnych żyjących obecnie w Polsce zidentyfikowano zaledwie siedem dość podobnych do siebie genotypów. To oznacza, że wszystkie polskie żubry są ze sobą spokrewnione.

Żubry napotkane przez nas w okolicach Narewki w Puszczy Białowieskiej. Fot. Crazy Nauka

Tym niemniej, jak podkreśla prof. Rafał Kowalczyk, dyrektor Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży, u rodzących się cieląt nie powstają anomalie, jakie pojawiają się zazwyczaj wskutek chowu wsobnego. Żubry nie mają też problemu z rozmnażaniem się na wolności.

Mimo dobrej obecnie kondycji żubrów naukowcy postanowili stworzyć dla nich genetyczne zabezpieczenie w postaci profesjonalnego banku przechowującego tkanki i komórki rozrodcze tych zwierząt – na wypadek gdyby jakaś choroba miała te osobniki w przyszłości wyeliminować z puli genowej. Co więcej, bank będzie przechowywał również żubrze zarodki, z których pierwszy metodą in vitro udało się właśnie uzyskać naukowcom z SGGW.

Sześć świeżo pobranych komórek jajowych udało nam się zapłodnić wcześniej pozyskanymi plemnikami, które zostały odmrożone specjalnie w tym celu. Już to było olbrzymim sukcesem, ale jeszcze większe znaczenie ma fakt, że jeden z zarodków nadal się rozwija i obecnie znajduje się w etapie wczesnej blastocysty

– powiedziała cytowana przez PAP prof. Anna Duszewska z SGGW, która kieruje zespołem badawczym.

W ramach projektu finansowanego przez Lasy Państwowe naukowcy mają też monitorować kondycję polskich żubrów, tworzyć nowe stada tych zwierząt w Polsce i osadzać wyhodowane u nas osobniki również za granicą. Równocześnie Lasy Państwowe powinny wreszcie zaprzestać organizowania w polskich lasach polowań komercyjnych na te zwierzęta. Proceder ten jawi się jeszcze bardziej absurdalnie w obliczu tych wszystkich wysiłków mających na celu zachowanie różnorodności genetycznej tego gatunku.

Polecamy też u nas na blogu: 

Jakim prawem w Polsce poluje się na żubry? Sprawdziliśmy

Nasza wyprawa do wolnych żubrów

 

Pierwszy na świecie żubr z in vitro!
5 (100%) 2 głosów

Nie ma więcej wpisów