captcha image

Hasło zostanie wysłane na twojego e-maila.

szwajcaria

Konferencja „Szczyty Innowacji” 6 czerwca podsumuje Polsko-Szwajcarski Program Badawczy. Crazy Nauka jest patronem medialnym tego wydarzenia.

6 czerwca 2016 r. w Warszawie odbędzie się konferencja podsumowująca efekty Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego (PSPB). Podczas wydarzenia z udziałem naukowców, przedsiębiorców, przedstawicieli administracji i ambasadora Szwajcarii premierę będzie miał album prezentujący 31 projektów zrealizowanych w ramach programu. Na realizację innowacyjnych przedsięwzięć naukowych przeznaczono ponad 96 mln złotych.

Dzięki Polsko-Szwajcarskiemu Programowi Badawczemu polscy naukowcy i ich szwajcarscy partnerzy mogli zrealizować 31 innowacyjnych projektów badawczych w ramach pięciu kategorii tematycznych: technologie informacyjne i komunikacyjne, energia – odnawialne źródła energii, nanotechnologie, zdrowie oraz środowisko. Beneficjentami programu są m.in. szkoły wyższe, instytuty badawcze oraz instytuty PAN.

Oto wyniki polsko-szwajcarskiej współpracy:

*Wyprawą nazywany jest Polsko-Szwajcarski Projekt Badawczy, który był 7-letnią wędrówką naukowców na szczyty innowacji

wyprawa

Sukcesem Programu jest zintensyfikowanie relacji między krajami w obszarze nauki i wzajemna wymiana kadry naukowej, ze szczególnym zaangażowaniem młodych naukowców. Program przyczynił się do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy poprzez badania naukowe, transfer know-how oraz technologii. Dla polskich jednostek badawczych szczególną korzyścią jest także wsparcie finansowe, przeznaczone na rozwój infrastruktury naukowej.

Osiągnięcia wszystkich projektów zostały podsumowane w katalogu polsko-szwajcarskiej współpracy naukowej pod tytułem „Wędrówki z patronami”, którego premiera odbędzie się podczas konferencji. Przedstawiono w nim m.in. prace Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz Uniwersytetu w Zurychu na temat terapii zaburzeń związanych z zespołem autystycznym czy projekt Narodowego Centrum Badań Jądrowych oraz Uniwersytetu w Genewie w zakresie technologii informatycznych dla potrzeb obserwacji astrofizycznych w szerokim zakresie energetycznym.

Katalog będzie dostępny podczas konferencji oraz na stronach www.opi.org.pl i www.swiss.opi.org.pl

Organizatorem Konferencji oraz instytucją odpowiedzialną za wdrażanie i promowanie Programu jest Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy.

W ramach konferencji odbędą się m.in. dwa panele dyskusyjne, wykład eksperta o polsko-szwajcarskich relacjach oraz wernisaż zdjęć projektów.

 

Szczyty innowacji, czyli polsko-szwajcarska wędrówka naukowa
5 (100%) 1 głosów

Nie ma więcej wpisów