captcha image

Hasło zostanie wysłane na twojego e-maila.
Paula Dobosz

Paula Dobosz

Dr Paula Dobosz specjalizuje się w genetyce i genomice nowotworów, immunoonkologii; prowadzi badania nad sposobami komunikacji, jakie komórki nowotworowe wykorzystują do zatrzymywania agresji ze strony układu immunologicznego człowieka. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Cambridge University.