captcha image

A password will be e-mailed to you.

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie wspólnie z partnerami z uniwersytetów w Turynie, Reading oraz Hohenheim zaprasza do uczestnictwa w otwartych kursach online na temat wpływu żywności na funkcje mózgu i zachowanie człowieka oraz superżywności i aspektów z nią związanych. Pierwszy kurs ruszy już 22 października br.

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie  jest częścią Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w obszarze Żywności – EIT Food, narzędzia Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, które dąży do zmniejszenia innowacyjnego dystansu Europy względem najbardziej rozwiniętych krajów świata. EIT Food skupia ośrodki badawcze z czołowych pozycji rankingów naukowych oraz największe potęgi biznesowe Europy. Wspólnota opracowuje nowe produkty, usługi i modele biznesowe, które przekładają się na wzrost zaufania konsumentów i poprawę stanu zdrowia społeczeństwa na całym świecie. Partnerzy realizują też szeroko zakrojone działania edukacyjne – interdyscyplinarne studia magisterskie, staże, warsztaty, szkoły letnie oraz internetowe programy edukacyjne. Wśród nich znajdziemy te dedykowane przedsiębiorcom i specjalistom w zakresie żywności (Specialized Private Online Courses – SPOCS), oraz otwarte dla społeczeństwa (Massive Open Online Courses – MOOCS).

MOOCsy to kursy zorganizowane w formie kilkuminutowych filmów, w których naukowcy z ośrodków partnerskich EIT Food prezentują aktualne trendy i problemy związane z żywnością. W trakcie kursu można nie tylko zobyć nową wiedzę z zakresu żywienia, jakości i bezpieczeństwa żywności, ale też wziąć udział w panelach dyskusyjnych i quizach. Przygotowane przez nas anglojęzyczne kursy są zamieszczone na platformie FutureLearn.

Na początku 2018r. Instytut wraz z partnerami z Uniwersytetów w Turynie, Reading i Hohenheim rozpoczął prace nad dwoma MOOC-ami. Kurs, który na platformie FutureLearn będzie dostępny jako pierwszy nosi tytuł „Food for Thought: The Relationship Between Food, Gut and Brain”, drugi natomiast to „Superfoods: truths and myths”.

Podczas pierwszego kursu uczestnik będzie się mógł dowiedzieć jak składniki diety wpływają nie tylko na funkcjonowanie naszego mózgu, jego rozwój ale także nasze zachowanie. „Superfoods: truth and myths” będzie drugim kursem i przedstawi informacje na temat różnych produktów określanych mianem superżywność (ang. superfoods). Uczestnik kursu uzyska informacje o substancjach bioaktywnych w nich zawartych oraz jak ich konsumpcja wpływa na nasz organizm, czy jaką rolę superżywność pełni w specjalnych dietach.

Obecnie trwają zapisy na pierwszy MOOC. W tym celu należy utworzyć darmowy profil na platformie FutureLearn oraz wyszukać kurs. Warunkiem uczestnictwa jest znajomość języka angielskiego. Podczas kursów uczestnik będzie miał okazję zdobyć nowe informacje, sprawdzić się w przygotowanych quizach, a także wziąć udział w dyskusjach. Całość zakończona będzie możliwością wykupienia certyfikatu. Sam MOOC jest natomiast darmowy i otwarty dla każdego.

 

Projekt MOOC „Food for Thoughts” jest finansowany przez EIT Food, Wspólnotę Innowacji ds. Żywności Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), organu UE w ramach programu „Horyzont 2020″, programu ramowego UE w zakresie badań i innowacji.

 

 

Materiał promocyjny pochodzi od Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

Nie ma więcej wpisów