captcha image

A password will be e-mailed to you.

Geny, wiązania chemiczne, kształt mieszków włosowych – co sprawia, że włosy są kręcone lub proste?

Struktura włosów zależy w 85-95% od genów odziedziczonych po rodzicach. Za włosy kręcone odpowiada gen dominujący, za proste – recesywny. Jest więc bardziej prawdopodobne, że ktoś będzie miał kręcone lub falowane włosy, jeśli ma je co najmniej jedno z jego rodziców.

Moja córka Lena kręcone włosy odziedziczyła po Piotrku, a ja proste włosy – po mojej mamie.

Ola i Lena Stanisławskie. Fot. Katarzyna Kardasz Fotografia

Od czego zależy kręcenie się włosów?

  1. Włosy proste i kręcone różnią się od siebie w przekroju. Decyduje o tym kształt mieszków włosowych, który jest definiowany przez geny. Gdy mieszki włosowe są “spłaszczone” albo asymetryczne (co pokazuje grafika poniżej), wówczas włosy mają przekrój owalny lub półkolisty i wskutek tego skręcają się lub falują. Gdy mieszek ma przekrój symetryczny, kolisty, to wyrastający z niego włos jest prosty. 
  2. To, czy włosy się kręcą, czy nie, zależy też od rozkładu określonego rodzaju keratyny, czyli włókien białkowych będących podstawowym składnikiem włosa. Jeśli są skoordynowane i symetryczne, to włosy są proste. Przy włosach kręconych rozkład tych włókien jest nierównomierny – struktury białkowe tworzą liczne wiązania i silnie oddziałują na siebie*.
Przekrój włosów prostych, falowanych i kręconych

Wśród genów decydujących o kręceniu się włosów (których jest wiele i wciąż ich wszystkich nie znamy) znaczną rolę odgrywają te kodujące białko o nazwie trichohialina, które decyduje o budowie łodygi włosa. 

Wzrost i strukturę włosów reguluje również receptor czynnika wzrostu naskórka — EGFR (ang. epidermal growth factor receptor). Niektóre leki przeciwnowotworowe, które blokują ten receptor, mogą powodować kręcenie się włosów jako efekt uboczny.

*W istocie sprawa jest bardziej skomplikowana, bo włosy zbudowane są z keratyny, która zawiera cysteinę (aminokwas), a ta z kolei tworzy helikalne struktury splecione ze sobą w lewostronną spiralę. Takie kilkułańcuchowe struktury aminokwasów łączą się następnie z innymi podobnymi strukturami, tworząc łodygę włosa. Cysteina może tworzyć wiązania dwusiarczkowe z cysteiną innej keratyny, a im więcej istnieje takich połączeń i “interakcji” między poszczególnymi strukturami aminokwasów, tym bardziej włos się kręci. Proces trwałej ondulacji włosów polega właśnie na tym, że zwiększa liczbę wiązań dwusiarczkowych w obrębie cysteiny.


Nie jesteśmy portalem. To blog tworzony przez dwie osoby – Olę i Piotra (a ten tekst napisałam ja, czyli Ola). Jeśli mój tekst Ci się spodobał, do czegoś się przydał lub coś wyjaśnił – to świetnie. Wkładamy w nasze materiały dużo pracy, starając się, by były rzetelne i zrozumiałe. Jeśli chcesz, możesz w zamian podarować nam wirtualną kawę. Będzie nam bardzo miło. Dziękujemy 🙂

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Nie ma więcej wpisów